Vă rugăm să binevoiţi a vă conforma următoarelor instrucţiuni pentru ca

articolele dumneavoastră să fie publicate in revista:

 

ORAL HEALTH and DENTAL MANAGEMENT in the BLACK SEA COUNTRIES (OHDMBSC)

 

Condiţiile de redactare a lucrărilor pentru publicare:

 

Obiective si tematica

 

Revista Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries abordeaza domeniul sanatatii orale si al managementului dentar din tarile din aria Marii Negre, dorind sa disemineze cunostintele in acest domeniu catre publicul cititor, prin publicarea de lucrari de cercetare stiintifica, studii originale, comunicari importante prezentate la congresul cu acelasi nume.

Tematica revistei cuprinde aspecte ale sanatatii orale privite prin prisma stomatologiei preventive, pediatrice, geriatrice, comunitare, ortodontiei, parodontologiei, patologiei orale, disfunctiilor ATM, implantologiei, educatiei pentru sanatatea orala, regimului igieno-dietetic pentru promovarea sanatatii orodentare, precum si probleme ale managementului dentar de cabinet sau politici de management dentar la nivel national.

Revista se adreseaza tuturor profesionistilor din domeniul sanatatii orale si al managementului dentar, cadre didactice dar si medici dentisti, studenti, etc.

Revista doreste consolidarea domeniului sanatatii orale si a managementului dentar in tarile din bazinul Marii Negre, fiind prima si singura de acest gen din zona. Sunt incurajate manuscrisele care prezinta rezultate detaliate metodologic ale cercetarii stiintifice, din date originale sau care analizeaza bazele de date deja existente. Sunt preferate descoperirile noi.

Revista apare trimestrial.

 

Instructiuni pentru autori

 

Cerintele pentru autori sunt conforme cu “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”, de la http://www.icmje.org/ Lucrarile trimise spre publicare se vor trimite prin posta/e-mail la: Profesor Univ. Dr. Corneliu Amariei, Redactor Fondator, Facultatea de Medicina Dentara si Farmacie, strada Ilarie Voronca nr. 7, 900684 Constanta, Romania. E-mail: amariei@stomato-univ.ro. Urmatoarele categorii de lucrari vor fi luate in considerare spre publicare:

1.Rapoarte de cercetare originala

2.Observatii clinice originale, insotite de analiza si discutii

3.Analiza aspectelor de management ale stiintelor biomedicale si profesiilor medicale

4.Compilatii statistice

5.Descrierea evaluarii metodelor sau procedurilor referitoare la terapie sau materiale

6.Cazuri clinice cu discutii

 

Manuscrisele vor fi redactate in limba Engleza, la 2 randuri, pagina A4, format Times New Roman 12, si vor fi trimise pe e-mail (ca atasamente Microsoft Word, iar ilustratiile ca fisiere tip JPEG) sau prin posta (un exemplar listat, precum si o discheta/CD cu informatia electronica). Articolul va fi aranjat in urmatoarea ordine: pagina de titlu, pagina de declaratii, rezumat, introducere, material si metoda, rezultate, discutii, concluzii, acknowledgements, bibliografie, tabele si legenda pentru ilustratii. Fiecare subcapitol va incepe pe o pagina noua. Toate paginile vor fi numerotate, incepand cu pagina de titlu. Lungimea maxima a manuscrisului, incluzand tabelele si ilustratiile, nu va depasi 20 pagini. Autorii sunt rugati sa scrie cat mai concis posibil si sa consulte referirile de la pagina de declaratii.

 

Aspecte generale importante

 

Pagina de declaratii. Va fi trimisa prin posta si va cuprinde:

-numele, adresa postala, numerele de telefon, fax, e-mail ale autorului corespondent;

-declaratie din care sa rezulte ca toti autorii au citit lucrarea, ca au contribuit la ea, si ca si-au dat permisiunea ca numele lor sa fie incluse drept co-autori;

-declaratie din care sa rezulte ca manuscrisul nu a fost publicat anterior si ca nu va fi trimis simultan spre publicare la alta revista. Daca unele ilustratii, grafice sau parti din text au fost publicate anterior, trebuie sa se declare sursa in intregime, si sa se obtina permisiunea scrisa a autorului respectiv sau a editurii care detine dreptul de copyright;

-daca lucrarea implica cercetare clinica, trebuie sa se conformeze liniilor directoare din Declaratia de la Helsinki, si sa aiba aprobarea etica semnata a comisiei de specialitate din cadrul institutiei unde s-a efectuat studiul. Identitatea pacientilor trebuie ascunsa, atat in poze cat si in text.

-declaratie de conflict de interese, pe propria raspundere;

-consimtamantul informat, semnat, al pacientilor participanti la studiu;

-declaratiile trebuie semnate de toti autorii.

(Pentru informatii suplimentare, va rugam consultati http://www.icmje.org/).

 

Drepturile redactionale. Publicarea articolului este conditionata de acceptarea faptului ca redactorul are dreptul de a corecta textul, in scopul imbunatatirii claritatii si stilului lingvistic, sau de a-l aduce in limitele impuse ale paginatiei.

 

Paginile „proofs”. Manuscrisul va fi trimis inapoi la autorul corespondent, cu corecturile insemnate de referenti. Dupa realizarea modificarilor cerute, manuscrisele trebuie inapoiate la redactie in termen de 48 ore, pe e-mail. Se va raspunde complet la orice intrebare pusa de referenti. Va rugam trimiteti toate corecturile in acelasi mesaj de e-mail, deoarece alte corecturi ulterioare nu vor mai fi posibile.

 

Procesul redactional si acceptarea spre publicare. Autorii vor fi informati de receptionarea fiecarui manuscris. Toate manuscrisele sunt peer-reviewed. Decizia de publicare va fi anuntata in maxim doua luni de la primirea manuscrisului. In acest caz, redactorul va estima exemplarul revistei in care va apare respectivul articol. Totusi, datorita utilizarii referentilor internationali, evaluarea poate dura uneori mai mult de doua luni, si in aceste circumstante facem apel la intelegerea autorilor.

 

Tiparirea color. Pentru tiparirea color se percepe taxa. Daca autorii doresc ca ilustratiile lor sa apara color in revista, se  vor consulta anterior cu redactorul. Daca articolul este acceptat, tipografia va furniza autorului informatii privind costul estimativ al publicarii.

 

Alcatuirea articolului

 

Pagina de titlu va cuprinde urmatoarea informatie:

-titlul lucrarii;

-numele, functiile stiintifice/didactice, adresa postala, ale tuturor autorilor;

-numele, adresa postala, telefon, fax, e-mail ale autorului corespondent;

Pentru a facilita anonimatul autorilor, numele lor si adresa vor apare doar pe pagina de titlu.

 

Pagina de rezumat. Rezumatul nu va depasi 250 cuvinte, si va avea urmatoarea structura, cu subtitluri: obiective, metoda, rezultate, concluzii (pentru recenzii: obiective, date, surse, selectia studiului, concluzii). La finalul rezumatului adaugati 3-5 cuvinte-cheie. Deasupra rezumatului, scrieti titlul articolului.

 

Introducere. Va avea un format structurat, si va acoperi urmatoarele subiecte, nu neaparat ca subtitluri: declaratie succinta a problemei abordate; existenta cunostintelor despre problema respectiva; scopul si obiectivele cercetarii care este raportata.

 

Abrevieri si acronime. Termenii si denumirile care vor abreviate, trebuie initial mentionate cu denumirea intreaga. Folositi numai abrevieri standard.

 

Unitatile de masura. Se vor folosi unitati ale SI. Daca nu, se vor scrie intre paranteze echivalentii SI.

 

Dintii se vor mentiona in text cu numele complet. In tabele si figuri, se vor mentiona prin sistemul de 2 cifre al FDI. Mentionati metodele statistice utilizate; aparatura, medicamentele si substantele chimice folosite se vor mentiona cu numele generic; daca sunt marci inregistrate, atunci se vor specifica numele producatorului, orasul, tara.

 

Ilustratiile. Se vor prezenta fie pe hartie fotografica lucioasa, hartie lucioasa de imprimanta, fie electronic, in format JPEG.

Imaginile trebuie sa fie clare, de buna calitate, iar literele si simbolurile suficient de mari, pentru a permite reproducerea lor fara pierderea detaliilor. Trebuie cunoscut ca majoritatea pozelor vor fi reduse la dimensiunea unei coloane de text - aproximativ 85 mm. Autorii trebuie sa indice daca doresc ca anumite poze sa apara mai mari.

Pozele pe hartie vor avea mentionat pe spate titlul articolului, numarul pozei, si o sageata care sa indice marginea de sus (necesar orientarii pozei in text).

Imaginile radiologice, de radiodiagnostic, scanate, sau de la microscopul optic si electronic se trimit pe hartie lucioasa/tiparita, alb-negru sau color. Pentru imaginile microscopice va rugam mentionati scala si colorantul utilizat.

 

Toate ilustratiile vor fi mentionate in text, intre paranteze, si numerotate cronologic. Fiecare ilustratie va fi insotita de un titlu, care va fi scris impreuna cu orice alte explicatii, in pagina de legende.

 

Tabelele. Se tiparesc fiecare pe cate o pagina, la spatiu dublu. Se numeroteaza in ordinea din text. Notitele explicative legate de tabel si termenii completi ai abrevierilor se scriu sub tabel. Pentru notitele din subsol se folosesc simbolurile urmatoare, in ordine: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡

 

Legenda ilustratiilor. Se tipareste la spatiu dublu, pe o pagina separata, si se numeroteaza corespunzator imaginilor respective. Daca se folosesc in poze sageti sau alte simboluri, trebuie explicate in legenda. Mentionati scala si colorantul pentru pozele de la microscop.

 

Bibliografia. Va fi mentionata in text, intre paranteze patrate, in ordine cronologica. Lista intreaga de referiri bibliografice va fi scrisa pe o pagina separata, la doua randuri. Stilul de redactare al bibliografiei se va conforma sistemului bibliografic de la Vancouver

(http://www.icmje.org/index.html#reference).

Va rugam luati in considerare ca stilul revistei Oral health and Dental Management in the Black Sea Countries presupune:

-sa scrieti numele intreg al revistei;

-sa scrieti cu italic titlul revistei/al cartii;

-sa scrieti cu bold numarul volumului;

-sa puneti in paranteze numarul revistei;

 

Exemple:

Richter WA, Ueno H. Clinical evaluation of dental cement solubility. Journal of Prosthetic Dentistry 1975; 33(3): 294-299.

 

Van Amerogen Jp, Davidson CL, Opdam NJM, Roeters FJM, Kidd EAM. Restoring the tooth: 'the seal is deal'. In: Dental Caries. The disease and its clinical management. Blackwell Munksgaard 2003; pp 275-291.

 

Enumerati primii sase autori; daca sunt sapte sau mai multi, mentionati-i pe primi trei si et al.

Pentru lucrari inca nepublicate, mentionati termenul “in press”.

 

Autorii sunt responsabili de corectitudinea bibliografiei de la sfarsitul manuscrisului.