Universitatea "Ovidius" Constanta
 
 
Home

 

 

 

Tânăra Facultate de Farmacie a Universităţii Ovidius Constanţa promite specialişti europeni formaţi pe meleaguri dobrogene

Învăţământul superior farmaceutic constănţean datează din 1992, după ce mai întâi prin HG nr. 225 din 7.03.1990 Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa se transformă în Universitate şi prin Ordinul MI nr. 7424 din 20.03.1990 se stabileşte structura Universităţii Ovidius din care făcea parte Facultatea de Medicină. Specializarea de farmacie a funcţionat ca secţie a noi înfiinţatei facultăţi de medicină din universitatea constănţeană până în anul 2002, când împreună cu specializarea de stomatologie se constituie în Facultatea de Stomatologie şi Farmacie.
Această a doua facultate cu profil medical din Universitatea Ovidius a depus eforturi permanente de adaptare şi modernizare şi în anul universitar 2003-2004 specializarea farmacie este acreditată.
Cu toate greutăţile întâmpinate, fireşti oricărui început, învăţământul superior farmaceutic constănţean s-a dezvoltat în ceea ce priveşte baza materială didactică şi de cercetare şi formarea de cadre didactice valoaroase, şi la 28 iunie 2007, a devenit posibilă înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din Universitatea Ovidius, consfinţită prin HG 676 din 28.06.2007. Noua facultate şi-a deschis cursurile în noua structură pe 1 octombrie, odată cu prima zi a anului universitar 2007-2008. O realizare importantă a tinerei Facultăţi de Farmacie a Universităţii Ovidius a fost acreditarea de către ARACIS în luna noiembrie a acestui an şi a celei de a doua specializări de asistenţă de farmacie din structura sa, alături de specializarea farmacie, care se găseşte deja la cea de a 10-a serie de absovenţi lecenţiaţi.
Construcţia noii şi modernei clădiri din campusul Universităţii Ovidius va oferi în viitorul apropiat Facultăţii de Farmacie reale perspective de dezvoltare şi modernizare la nivelul standardelor europene de calitate. Inaugurarea edificiului facultăţii va înseamna o dată importantă în evoluţia învăţământului superior farmaceutic din Constanţa. Noul local va aduce mari îmbunătăţiri în funcţionarea laboratoarelor şi organizarea lucrărilor practice, precum şi în întreaga activitate didactică.
Acum putem spune că prima Facultate de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, şi, totodată, de pe teritoriul dobrogean promite că prin corpul ei academic, ştiinţele farmaceutice se vor impune, atât în ţară cât şi peste graniţe.

Decan
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ţarălungă

site in constructie!